Identitetsanalyse

Hvor forskellig tror du, at ledelsen, kunderne og medarbejderne vurderer jeres konkurrenceevne?

Gennemfør testen og få et indtryk af hvor differentieret din ledergruppe, dine kunder og dine medarbejdere vurderer virksomhedens kunkurrenceevne. Indtast i de tre kolonner hvordan du tror de tre grupper opfatter situationen, og se resultatet i diagrammerne, og dermed dine indsatsområder. Nederst finder du resultatet i form af en prioriteret liste.

Bemærk at testen kun omfatter en lille prøve på på den fulde analyse. Testen omfatter kun ledernes og kundernes opfattelse af konkurrenceevnen. I den fulde analyse indgår også medarbejdernes opfattelse.

 

Indsatsområder viser forskellene i opfattelsen af virksomhedens konkurrenceevne mellem to grupper af respondenter.

I diagrammet er Indsatsområder markeret med gult, dér hvor kundegruppens opfattelse har lavere score end ledergruppens.


Nuværende situation - Giv point

{{setSum(0,$first,point.points)}}
{{point.tit}}
{{point.question}}

Ikke med i denne demo

{{setSum(2,$first,point.points)}}
{{point.tit}}
{{point.question}}
{{point.tit}}

Handlingsplan

BEMÆRK Dette er blot en forenklet udgave af den handlingsplan som du får i de rigtige rapporter.
Nedenfor er kun vist de udsagn hvor kunderne, i skemaet ovenfor, vurderer virksomhedens konkurrenceevne dårligere end ledelsen gør. Det er nu virksomhedens ledergruppes opgave at beslutte sig for, hvor meget af denne forskel man ønsker at mindske ved iværksættelse af nye aktiviteter (sæt mål).

Område Forskel i point nu viser Forskel i point mål Nye aktiviteter
{{diff.tit}} {{diff.diff}}

I tabellen vises områder hvor kundegruppens opfattelse har lavere score end ledergruppens.

Konkurrencehjulet

Ledere / Kunder
Placering Område Points %
{{$index+1}} {{t.tit}} {{t.sum}} {{pct(t.sum)}}

Ønsker du vækst?

Vil du vide mere om hvor du bør sætte ind, og i hvilken prioriteret rækkefølge? Så gå til Køb analyserne, download og gennemfør Identitetsanalysen. Dermed får du afdækket såvel ledernes, kundernes og medarbejdernes opfattelse af virksomhedens konkurrenceevne.
Køb