Trivselsanalyse

Hvordan tror du, at dine afdelingers gennemsnitsmedarbejder ville svare på disse spørgsmål?

Gennemfør testen og se hvordan dine medarbejdere vurderer trivslen i virksomheden. Indtast i de tre kolonner hvordan du tror medarbejderne i afdeling A, B og C opfatter situationen, og se resultatet i diagrammerne. Nederst finder du resultatet i form af en prioriteret handlingsplan.

Bemærk at testen kun omfatter en lille prøve på på den fulde analyse.

Nuværende situation - Giv point

{{setSum(0,$first,point.points)}}
{{point.tit}}
{{point.question}}
{{ setSum(1,$first,point.points); setPointSum($index, point.points); }}
{{point.tit}}
{{point.question}}
{{setSum(2,$first,point.points)}}
{{point.tit}}
{{point.question}}
{{point.tit}}
Placering Område Points %
{{$index+1}} {{t.tit}} {{t.sum}} {{pct(t.sum)}}

Handlingsplan

BEMÆRK: Dette er blot et lille udsnit af den handlingsplan, som er indeholdt i den rapport, som følger købet af analysen. I denne rapport vil handlingsplanen være fuldt udbygget, bl.a. med diagrammer og skemaer for hver afdeling.
(Point mål opdateres automatisk med værdien af point nu, indtil du selv ændrer dem)
Område Point nu Point mål
{{t.tit}} {{t.gns | valuta:this:'':1}}Din nuværende omsætning
Din fremtidige omsætning {{nuvOms*(fremPoints/nuvPoints) | valuta:this:"":0}}
En forbedring på {{(fremPoints-nuvPoints)/nuvPoints*100 | valuta:this:"":1}} %

Ønsker du at udnytte organisationens potentiale i større grad?

Vil du vide mere om hvor du bør sætte ind, og i hvilken prioriteret rækkefølge? Så gå til Køb analyserne, download og gennemfør Trivselsanalysen. Dermed får du afdækket styrkerne i virksomhedens trivsel samt anvist potentielle, organisatoriske udviklingsområder.
Køb