Forretningsanalyse

Hvordan tror du, at ledelsen vurderer jeres konkurrenceevne?

Gennemfør testen og få et indtryk af din virksomheds basis for vækst samt dens potentielle udviklingsområder. Hvordan vurderer du (leder A) jeres nuværende konkurrencesituation? Og hvordan tror du at dine ledere B og C vurderer den? Giv udsagnene nedenfor point for hver leder.

Under spørgeskemaet ser du handlingsplanen, som er resultatet af besvarelserne.
Resultaterne er prioriteret i 3 områder: Fokus, observation og konsolidering. I hvert afsnit er der yderligere en prioritering, idet udsagnene med laveste score står øverst. Du kan nu indtaste dine mål for de parametre, som du ønsker at udvikle.
Nederst kan du i omsætningssimulatoren indtaste din nuværende omsætning, og se din fremtidige omsætning som resultat af opnåelsen af dine mål.


Bemærk at testen kun omfatter en lille prøve på på den fulde analyse.

 

Dit Konkurrencehjul giver dig overblikket over besvarelserne. Det gule område er dit Succesfelt.

Succesfeltet er betegnelsen for det område, der skabes af fælles interesser fra de 3 ressourceområder: Virksomhed, medarbejdere og kunder. Det vil sige dér hvor virksomhedens, medarbejdernes og kundernes visioner, mål, kompetencer og behov mødes.

Dit Succesfelt illustrerer fællesmængden af ledernes opfattelse af jeres konkurrenceevne, og dermed størrelsen af din forretning. Ønsker du at udvide forretningen, må du udvikle Succesfeltet.

Nuværende situation - Giv point

{{setSum(0,$first,point.points)}}
{{point.tit}}
{{point.question}}
{{ setSum(1,$first,point.points); setPointSum($index, point.points); }}
{{point.tit}}
{{point.question}}
{{setSum(2,$first,point.points)}}
{{point.tit}}
{{point.question}}
{{point.tit}}

Konkurrencehjulet

Handlingsplan

Regulér pointene til det ønskede niveau, og se indflydelsen på den fremtidige omsætning.
Generelt anbefales det at implementere få ændringer ad gangen.
BEMÆRK Dette er blot en forenklet udgave af den handlingsplan som du får i de rigtige rapporter.
Start derfor med at simulere ændringer i FOKUSområdet i skemaet.

Point mål opdateres automatisk med værdien af point nu, indtil du selv ændrer dem
Område Point nu Point mål
{{setPointMaal($index,t.sum/3)}}{{t.question}}
{{t.sum/3 | valuta:this:"":1}}
Din nuværende omsætning
Din fremtidige omsætning {{nuvOms*(fremPoints/nuvPoints) | valuta:this:"":0:nuvOms:''}}
En forbedring på {{(fremPoints-nuvPoints)/nuvPoints*100 | valuta:this:"":1:0:' %'}}
{{debug}}

Ønsker du vækst?

Vil du vide mere om hvor du bør sætte ind, og i hvilken prioriteret rækkefølge? Så gå til Køb analyserne, download og gennemfør Forretningsanalysen. Dermed får du afdækket såvel virksomhedens basis for vækst som dens potentielle udviklingsområder.
Køb